gratis för SSSA-medlemmar

 

Detta webinar riktar sig mot alla som jobbar med kundkontakt och försäljning inom den svenska self storage branchen.

Vi kommer att lära oss:

  • Hur mycket extra omsättning man faktiskt kan generera vid försäljning av tilläggsprodukter, såsom flyttmaterial och försäkringar.
  • Praktiska tips försäljningstips, så att tilläggsprodukterna blir en naturlig del av den nuvarande försäljningsprocessen.
  • Hur man säljer försäkringar på ett serviceinriktat sätt och hur self-storage försäkringar skiljer sig från vanliga hemförsäkringar.
  • Vad man ska vara extra uppmärksam på när man säljer försäkringar.
  • Olika strategier för prissättningen av dessa produkter.

Det kommer även att finnas möjlighet för frågor och svar och från att lära av erfarenheterna från de andra deltagarna.