Published: 30 Oct 2015
Last reviewed: 17 Jan 2023
Deze gids is bedoeld om leden op algemene wijze te informeren over zaken die relevant zijn voor rampenpreventie en herstelplanning voor bedrijven. Er is alles aan gedaan om het brede scala aan kwesties die verband houden met rampenpreventie en -herstel te behandelen, zodat leden hun eigen bedrijfsspecifieke plan kunnen opstellen. Het resultaat moet een levend document zijn dat locatiespecifiek is en past bij de eisen van individuele organisaties